Kontakt z TPD

ul. Narutowicza 54
20-016 LUBLIN
tel.: (81) 532 35 16
tel./fax: (81) 532 39 43
e-mailtpdlublin@interia.pl

Galeria zdjęć

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Partnerzy TPD

 • slide_1.jpg
 • slide_2.jpg
 • slide_3.jpg

Realizowane zadania publiczne

 

 

2019 rok: 
Zadanie publiczne pod tytułem" Wspieranie działań mających na celu zapobieganie dysfunkcjom rodzin (realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014 - 2020) Regionalny OŚrodek Polityki Społecznej: Umowa Nr DZP.RC.4171.5.2019 zawarta w dniu 30 kwietnia 2019 r w Lublinie.


2018 rok: "Wspieranie działań mających na celu zapobieganie dysfunkcjom rodzin"

2018 rok: warsztaty psychologiczne "Bo rodzina to jest siła"

 

Od lipca do grudnia 2016 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny na bazie Centrum Rodziny i Praw Dziecka realizuje zadanie zlecone wspierane finansowo przez Województwo Lubelskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: "Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych."

Do Państwa dyspozycji jest psycholog Pani Anna Kara, udzielane są również konsultacje telefoniczne. Na spotkania można umawiać się pod numerami telefonów: 81 53 235 16, 81 53 239 43.