Kontakt z TPD

ul. Narutowicza 54
20-016 LUBLIN
tel.: (81) 532 35 16
tel./fax: (81) 532 39 43
e-mailtpdlublin@interia.pl

Galeria zdjęć

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Partnerzy TPD

 • slide_1.jpg
 • slide_2.jpg
 • slide_3.jpg

Aktualności_2010

2010

W dniach 3-4 grudnia 2010 roku - w ciągu 2 dni zebraliśmy 800 kg żywności.
Zbieraliśmy w 3 sklepach z pomocą nam przyszło 20 wolontariuszy, 2 pracowników TPD
i 2 kierowców. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc, dzięki Wam obdarowanych zostało 50 rodzin i 2 nasze placówki Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Lublinie oraz Dysie.

 

28 listopada 2010 r. - wielka zbiórka uliczna Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. TPD kolejny raz przystąpiło do akcji, w naszym punkcie przy ul. Narutowicza można było odbierać świąteczne paczki żywnościowe ale również odzież, zabawki, obuwie. Nasza organizacja również kierowała w tym roku głównym magazynem akcji.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, podopiecznych placówek TPD, do udziału w konkursie plastycznym "Pomocny 1%". Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z celem i sposobem przekazywania 1% podatku od osób fizycznych, do kogo trafia i czemu ma służyć, uwrażliwienie na potrzeby społeczne, zaprezentowanie swojego talentu, wyszukiwanie zdolnych dzieci
i promowanie ich twórczości poprzez wydrukowanie i rozpropagowanie zwycięskiej pracy. Konkurs trwa od 01.11.2010 r. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Regulamin konkursu (.doc)

 

W dniach 20-21 listopada 2010 r. - wraz z firmą Hasbro (producentem zabawek) oraz marketemi Real zorganizowaliśmy ogólnopolską zbiórkę zabawek. Akcja poprzedzona była informacjami
w prasie oraz gazetkach Real. W sklepach wystawione były kosze, do których klienci będą mogli wkładać przyniesione lub zakupione zabawki. Zebrane zabawki trafią do podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w formie paczek z okazji Mikołaja oraz doposażą nasze placówki.

 

Od września 2010 roku - ponownie realizujemy projekt "Rzecznictwo, ochrona i monitoring Praw Dziecka w 30 rejonach kraju". Program współfiansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przyjęcia interesantów dwa razy w tygodniu w godzinach 10-14 poniedziałki i 12-16 czwartki. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 81 5323516 lub osobiście
w siedzibie biura przy ul. Narutowicza 54. Zapraszamy.

 

W dniach 24 i 25 wrzesnia 2010 r. - braliśmy udział w zbiórce żywności organizowanej przez Lubelski Bank Żywności. Nasi wolontariusze (21 osób + dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lublinie) zbierali trwałe produkty żywnościowe w 4 Lubelskich sklepach. Zebrane zostało 900 kg żywności, z pomocy skorzystało 45 rodzin/170 osób i 3 placówki stałe TPD, czyli Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Lublinie i Dysie, Świetlica Środowiskowa
w Lublinie - 105 dzieci. Serdeczne podziękowania należą się Pani Prezes Lubelskiego Banku Żywności Marzenie Sapiecha-Pieńkosz za umożliwienie nam pomocy naszym podopiecznym oraz wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas i wsparli naszą akcję.
Dziękujemy w imieniu podopiecznych.

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy wsparli nasz Oddział i nasze jednostki terenowe 1% podatku od osób fizycznych.

 

31 sierpnia 2010 r. - zakończyliśmy realizację projektu "Zieleń za moim oknem". Odbył się Sejmik Ekologa, w którym udział wzięły dzieci, rodzice, przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska i przedstawiciel Zarządu TPD. Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny, rozdane zostały nagrody, podsumowano dwa miesiące zabawy i nauki. Uczestnicy wyrazili chęć kontynuacji zajęć i zdobywania wiedzy wykraczającej poza program szkoły a ponadto w ciekawy sposób (zajęcia odbywały się w terenie).

 

 

29 sierpnia 2010 r. - po raz czwarty odbył się festyn "Bezpieczny powrót do szkoły". W programie były występy artystyczne, pokazy ratownictwa medycznego, pokazy Akademii Karate, pokazy Policji, konkursy o bezpieczeństwie na drodze z nagrodami, poczęstunek, konkursy zręcznościowe dla dzieci i rodziców, jednym słowem dobra zabawa na zakończenie wakacji

Projekt współfinansowany był ze środków Prezydenta Miasta Lublina "Organizacja akcji
i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania".

Patronat medialny: Radio Lublin

Sponsorzy: PGNiG, Gazownia Lubelska, LSS Społem, WORD, TOITOI, Firma cukernicza Solidarność, ZPG Gerwazy, BAR Kolejowy Kaprys, Piekarnia Kuźmiuk.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!

 

Z okazji Dnia Dziecka podopieczni Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w Lublinie, Dysie
i Zamościu otrzymali upominki od Firmy STARPAK - były to zestawy artystyczne i słodycze od Lubelskiej Firmy Cukierniczej SOLIDARNOŚĆ. Upominki bardzo podobały się a słodycze wywołały szczególną radość.

 

Zakończył swoją pracę Ogniskowy Sejmik Miejski w Lublinie. Dzieci przygotowały okolicznościową gazetkę, którą same zredagowały i wydały.

1 czerwca 2010 r. - odbył się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego "Wojewódzki Sejmik Ogniskowy - Dziecięcy Świat Bez Przemocy". Dzieci wraz z ekspertami obradowały, przypominając rezolucje z Sejmików Miejskich i Powiatowych. Wśród gości obecni byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lublin, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Głównego TPD w Warszawie oraz Honorowy Kurator Oświaty reprezentowany przez Kasię Gliwkę ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie.

 

Od dnia 29 marca 2010 roku realizujemy program zlecony przez Gminę Lublin "Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych". Zadanie będzie realizowane dla 15 dzieci podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dla dzieci ponadto prowadzone będą zajęcia informacyjno-edukacyjne "Spórz inaczej".

 

Zarząd Lubelskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uprzejmie informuje, że XII Koncert Charytatywny "Pomóż Dziecku" planowany na 19 kwietnia br. ze względu
na tragiczne wydarzenia w Smoleńsku odbędzie się w innym terminie. Nową datę Koncertu wyznaczamy na poniedziałek 26 kwietnia 2010 roku na godzinę 18.00.
Łączymy się w bólu i cierpieniu z Najbliższymi ofiar katastrofy.

Dnia 19 kwietnia 2010 roku - TPD organizuje w Hali MOSiR Al.Zygmuntowskie 4 po raz XII Koncert Charytatywny "Pomóż Dziecku". W ramach koncertu występować będą:

Kabaret "Młodych Panów"
Kabaret "Smile"
Kabaret "Słoiczek po cukrze"

W ramach akcji pozyskamy środki finansowe na wakacyjny wypoczynek dla najuboższych dzieci oraz dożywianie w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych.

Dnia 20 marca 2010 roku - w godzinach 10 - 14 w Sali Obrad Rady Miasta Lublin ul. Plac Łokietka 1 (w Ratuszu) odbywać się będą obrady Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego w ramach realizowanego projektu z "Podwórka do Parlamentu". Obrady będą przebiegać pod hasłem "Dziecięcy świat bez przemocy". Podopieczni Środowiskowych Ognisk Wychowawczych wraz
z ekspertami (Panem Piotrem Kowalczykiem - Przewodniczącym Rady Miasta Lublin, Pani Ireną Kasperską-Dwórnik - Rzecznikiem Praw Dziecka TPD, Panią Karolina Kwaśniewską - Pełnomocnikiem Wojewody ds. Kobiet i Rodziny, przedstwicielami Policji Komendy Miejskiej Wydziału Prewencji, przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) będą dyskutować na temat przemocy, zapobieganiu jej i skutkach. Sejmik został objęty Honorowym Patronatem Pani Wice-prezydent Elżbiety Kołodziej-Wnuk oraz Pana Przewodniczącego Rady Miasta Piotra Kowalczyka. Patronat Medialny sprawuje Radio Lublin. Opiekunem Sejmiku z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubelskiego Oddziału Regionalnego jest Pani Agnieszka Grabowska.

 

W dniach 19-20 marca 2010 roku - TPD zbierało żywność w 5-ciu Lubelskich sklepach.
Dzięki pomocy 30 wolontariuszy nasi podopieczni otrzymają paczki świąteczne, a dzieci
w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych będą otrzymywać posiłki.
Wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy.

 

KONKURS EKOLOGICZNY - w Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. Prace należy nadsyłać do 15.05.2010 r.

Szczegóły konkursu (.doc)

 

21 lutego 2010 r. - odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji "Zabawa Karnawałowa".
Bawiło się ponad 100 dzieci niepełnosprawnych i zdrowych z terenu miasta Lublina.
Zabawę prowadził Pan Piotr Łukasik, Pani Ania Chargot uświetniła zabawę swoim występem tanecznym, występowały również dzieci niepełnosprawne z Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie TPD. Wielkim powodzeniem cieszyły się konkursy, w których wszyscy chcieli brać udział, nagrody sprawiały wielką radość i małym i dużym. Punkt malowania twarzy oblegany był przez dzieci i rodziców, wszystkie smakołyki znikały ze stołów,
bo po zabawie trzeba się posilić. Dzieci wychodziły zadowolone i pytały kiedy będzie kolejna zabawa. Dzięki środkom z MOPR-u dział ds. Osób Niepełnosprawnych na pewno kolejna zabawa będzie za rok. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej zabawy: wolontariuszom (Kasi, Oldze, Paulinie, Justynie, Agnieszce, Ani, Agnieszce, Beacie), rodzicom
z Koła (za przygotowanie ciast), Panu Waldkowi i Markowi (za transport), Firmie Cukierniczej Solidarność (za słodycze), Komendzie Wojewódzkiej Policji (za salę i nagłośnienie).

 

Zbliżają się Ferie zimowe - nasz Oddział szykuje wiele atrakcji dla dzieci pozostających w mieście w ciągu tych dwóch tygodni (wyjścia do kina i teatru, wyjścia na basen, snieżne zabawy, ognisko, wyjscia na łyżwy). Chętnych zapraszamy.

 

Podopieczni TPD utworzą Środowiskowe Sejmiki Dziecięce. W ramach ogólnopolskiego projektu "Z Podwórka do Parlamentu" pod hasłęm "Dziecięcy świat bez przemocy" obradować będą mali posłowie i senatorzy. Sejmik tworzą dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych
w Lublinie, Zamościu i Dysie, które pracują pod kierunkiem opiekunów sejmików.

Komunikat (.doc)