Kontakt z TPD

ul. Narutowicza 54
20-016 LUBLIN
tel.: (81) 532 35 16
tel./fax: (81) 532 39 43
e-mailtpdlublin@interia.pl

Galeria zdjęć

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

Partnerzy TPD

 • slide_1.jpg
 • slide_2.jpg
 • slide_3.jpg

2012

27 listopada 2012 roku odbył się doroczny Mecz Słodkich Serc, w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Tradycyjnie biletem wstępu była czekolada. Zebrane słodkości zostały jeszcze tego samego wieczoru przewiezione dzieciom z lubelskich domów dziecka oraz świetlic środowiskowych. Także dzieci, podopieczni Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD otrzymają słodkie upominki.

 

Rozpoczęła się jubileuszowa, XX Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Nasza organizacja po raz ósmy jest w zaszczytnym gronie współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Po raz trzeci kierownikiem Głównego Magazynu Akcji będzie Pani wiceprezes Iwona Łysakowska. Wielka Uliczna Zbiórka Darów w ramach Akcji odbędzie się w tym roku
2 grudnia. Więcej informacji na oficjalnej stronie Akcji: www.pdpz.pl

 

20 października 2012 odbył się, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jubileusz 30-lecia lubelskiego Koła Pomocy Dzieciom
i Młodzieży z Cukrzycą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubelskiego Oddziały Regionalnego.
W programie m.in. wystąpienia byłych wychowanków Koła, władz miasta, wręczenie odznaczeń dla zasłużonych działaczy Koła, wystąpienia zaproszonych gości. Zwieńczeniem imprezy był poczęstunek i płonący tort z 30-ma świeczkami. Z tej okazji wydana została monografia z trzydziestoletniej działalności Koła. Współorganizatorami i sponsorami Jubileuszu byli: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Dziecięcy Szpital Kliniczny, PSD - Odział w Lublinie, Rotary Club "Stare Miasto", Bayer, A.P. Flieger, Fundacja Dr Max, Abbott, Roche Diagnostics, Novo Nordisk, Johnson&Johnson. Na stronie internetowej www.cukrzyca.lublin.pl znajduje się prezentacja multimedialna trzydziestoletniej działalności Koła.

 

 

W dniach 28 i 29 września odbyła się zbiórka żywności "Podziel się posiłkiem". Nasza organizacja zbierała żywność w: Tesco, Biedronce przy ul. Diamentowej oraz w sklepie Merkury przy ul. Zemborzyckiej. W ciągu dwóch dni zebraliśmy: 845,45 kg artykułów spożywczych.


Serdecznie dziękujemy naszym wolotariuszom: Tomaszowi, Mariannie, Janowi, Monice, Anecie, ELżbiecie, Agnieszce, Kasi, Łukaszowi, Marcinowi, Pani Magdalenie, Pani Katarzynie, Pani Annie, Pani Mariannie, Pani Jolancie, Pani Edycie, Pani Marii, Pani Anii, Krzysiowi, Agnieszce, Panu Mirosławowi, Panu Waldemarowi, Krzysztofowi, Pani Aleksandrze oraz naszej Pani Prezes. Zgromadzoną żywność przekazaliśmy podopiecznym rodzinom, naszym placówkom, w których dożywiamy dzieci.

 

 

Z początkiem września otworzyliśmy nową siedzibę Centrum Rodziny i Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ulicy Narutowicza 54. Dyżurują w niej Rzecznik Praw Dziecka TPD - Pani Irena Kasperska-Dwórnik, psycholog - Pani Anna Kara oraz pedagog
- Pani Ewa Krwaczyk Mączka. Zapisy prowadzimy mailowo: centrumrodziny.tpdlublin @interia.pl lub osobiście i telefonicznie - od poniedziałku do piątku w godiznach 9.00 do 15.00.
Masz problem? Spóbujemy pomóc. Zapraszamy!

 

 

2 września 2012 między godziną 12.00 a 15.00 w Parku Ludowym odbył się
po raz szósty festyn promujący bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
W tym roku impreza odbyła pod hasłem "JESTEM WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY"! W programie były m.in. pokazy służb, występy artystyczne i konkursy z nagrodami. Sponsorami imprezy byli: Komenda Miejska Policji w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Corrado.
Projekt współfinansowany ze środków Prezydenta Miasta Lublin.

Patronat medialny nad imprezą objął Kurier Lubelski.

 

Od sierpnia zmianie uległ nasz adres mailowy.
Korespondencję prosimy od teraz kierować na nowy adres: tpdlublin @interia.pl

 

W miesiącu wrześniu rozpoczynamy nabór do realizacji projektu "TACY SAMI". Jest to szkolenie dla wolontariuszy oraz wszystkich osób zaangażowanych w pracę
z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenie obejmować będzie 8 godzin treningu praktycznych umiejętności przygotowujących wolontariuszy/opiekunów do psychologicznego wspierania osób niepełnosprawnych. Pozwoli ono w sposób świadomy oddziaływać na sferę emocjonalno-społeczną osób niepełnosprawnych przyczyniając się tym samym do skuteczności procesu ich rehabilitacji. Szkolenie skierowane jest do dwóch maksymalnie 12-to osobowych grup.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Narutowicza 54. Zapisy prowadzimy telefonicznie: 81/ 53 235 16; 81/ 53 239 43 od poniedziałku do piątku od 9.00
do 15.00 oraz mailowo: tpdlublin @interia.pl

 

Zakończyły się półkolonie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lublinie i Dysie.

 

 

"WSPÓŁCZEŚNI KORCZAKOWCY SĄ WŚRÓD NAS" - konkurs organizowany
w ramach Roku Korczakowskiego przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy współpracy z Zarządem Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy.

Konkurs ten na celu odnalezienie i popularyzcję osób:

- szczególnie zasłużonych w działalności dla dobra dzieci,

- działających społecznie i bezinteresownie,

- podejmujących i realizujących inicjatywy i różne działania w celu złagodzenia losu dzieci zwłaszcza pokrzywdzonych, niepełnosprawnych, chorych,

- prowadzących wieloletnią, systematyczną działalność na rzecz organizacji i zagospodarowania wolnego czasu, różnych form letniego i zimowego wypoczynku,

- troszczących się o dzieci uzdolnione,

- podejmujących z pasją różne inicjatywy przeciwdziałające patologiom i złym nawykom,

- troszczącym się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Więcej informacji na stronie internetowej

"legnickiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci". 

W dniu 1 czerwca 2012 roku w godzinach 14.00 - 20.00, w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Bronowickiej 21 odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka - Bal u Pani Europy.

W programie: poczęstunek (Potrawy Kuchni Europejskiej), gry i konkursy z nagrodami (Euro quiz "Paszport Europejczyka", festiwal piosenki i muzyki Eurowizja 2012, pokaz mody europejskiej), spotkanie w Kawiarence europejskiej, Bal u Pani Europy (dyskoteka).

 

31 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci został zaproszony
do Przedszkola Nr 34 w Lublinie, gdzie na uroczystym spotkaniu z ponad setką dzieci, wręczono rzecznikowi "Order Uśmiechu". Po uroczystaości na placu zabaw przedszkola wypuszczono
w niebo balon z "prawami dziecka". Było słodko i wesoło.
Więcej informacji w relacji dziennikarzy Kuriera Lubelskiego.

 

31 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie Pani Irena Kasperska - Dwórnik wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej - "Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka". Wygłosiła referat na temat: "Konwencja Praw Dziecka a naruszanie praw dziecka", w którym omówiła wyniki trzech edycji programów TPD "Rzecznictwo i monitoring praw dziecka".

 

 

Programy realizowane w ramach zadań zleconych:

1. "Warsztaty umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy".
szczegółowe informacje (.pdf)

2. "Prowadzenie działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych z elementami informacyjno - edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych"
szczegółowe informacje (.pdf)

3. "Dystrybucja artykułów żywnościowych pozyskanych w ramach programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD w 2012 roku na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem zamieszkujących na terenie miasta Lublin i osób bezdomnych"
szczegółowe informacje (.pdf)

4. "Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem"

5. "Działania w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom województwa, w tym realizacja programu PEAD"

6. "Pozaszkolne programy z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży"


 

Na zbliżające się Święta Wielkanocne moc serdecznych i pachnących wiosną życzeń: malowanych jajek, wesołych zajączków i świątecznego nastroju składają wszystkim naszym przyjaciołom

Zarząd i pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Lubelskiego Oddziału Regionalnego.

 

Od 19 marca 2012 roku ukazują się na antenie Polskiego Radia Lublin spoty informujące
o możliwości przekazywania 1 % podatku na rzecz naszej organizacji. Dziękujemy Radiu Lublin za możliwość zaprezentowania się słuchaczom.

 

W dniu 26 kwietnia 2012 roku, o godz. 18:00 w Hali MOSIR "Bystrzyca" przy al. Zygmuntowskich 4, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny organizuje XIV coroczny Koncert Charytatywny "Pomóż Dziecku", który jest formą podziękowania dla darczyńców i sponsorów akcji.

Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Lublin - Pan Krzysztof Żuk.


 

10-11 marca 2012 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wzięło udział w I Lubelskich Targach Podmiotów Sektora Ekonomii Społecznej na terenie Targów Lublin S.A. Do udzialu zostaliśmy zaproszeni przez Lubelską Akademie Ekonomii Społecznej.


 

Zabawa Karnawałowa za nami. Dziękujemy za tak liczne przybycie i świetną zabawę. Podziękowania również dla wszystkich wolontariuszy i innych osób zaangażowanych
w przygotowanie zabawy: Komendzie Wojewódzkiej Policji za udostępnienie sali, Panu Cezaremu Kwapińskiemu z zaspołem za oprawę muzyczną, Pani Dianie Plwińskiej-Brzezińskiej za malowanie twarzy, Pani Marzenie Jakubowskiej za przygotowanie występu zespołów Mini Dance i Maxi Dance z Domu Kultury, Pani Elizie Maruszak i jej zespołowi Teatr Tańca S, dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 32 z oddziałami Integracyjnymi i Pani Paulinie Pelczarskiej
za przygotowanie pokazów sztuki kuglarskiej, Pani Agnieszce Grabowskiej za przygotowanie paczek i pracę na zabawie. Zapraszamy za rok!

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin
18 lutego w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II przy ul. Elsnera odbył się I Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin. Naszą organizację reprezentowałae Pani Prezes - Irena Kasperska-Dwórnik. Podczas Kongresu odbyły się także wybory do Rady Pożytku Publicznego.
Naszą kandydatką była Pani Prezes Irena Kasperska-Dwórnik

I Kongres OPP (.doc)

 

Dnia 19 lutego 2012 roku - w Komendzie Wojewódzkiej Policji ul. Narutowicza 73 w godzinach 12.00 - 15.00 odbędzie się zabawa karnawałowa dla dzieci niepełnosprawnych "Cyrkowy świat". W programie zabawa przy muzyce, konkursy
z nagrodami, poczęstunek, zabawy z klownem, wystepy zespołów tanecznych, paczki i wiele innych atrakcji. Zabawa odbędzie się dzięki wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Dział ds. Osób Niepełnosprawnych i wielu sponsorom. Zapraszamy naszych podopiecznych z terenu miasta Lublina. Przebrania mile widziane :)